Biuro Architektoniczne ARKAT Dieter Paleta s.c.

--->BUDYNEK JEDNORODZINNY KATOWICE UL. JASKROW - PROJEKT

Budynek w trakcie rezlizacji.