Biuro Architektoniczne ARKAT Dieter Paleta s.c.

-->KONKURS STUDIALNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW MIĘDZY ul ZAWALNĄ A KANAŁEM RÓŻANKA WE WROCŁAWIU

PLANSZA NR 1PLANSZA NR 2PLANSZA NR 3