Biuro Architektoniczne ARKAT Dieter Paleta s.c.

-->"KOMPLEKS SENIOR RESIDENCE NIKOLAI"

Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz obiektem "Domu Seniora" stanowiącym usługę towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej.

1243567HOLL GLÓWNY