Biuro Architektoniczne ARKAT Dieter Paleta s.c.

-->PAWILON HANDLOWY KATOWICE ULICA ARMII KRAJOWEJ

Budynek w tracie realizacji.